Handige informatie

Voor het maken van afspraken, aanvragen van visites of overleg met de assistente belt u bij voorkeur tussen 8.00 uur en 10.00 uur. Aanvragen van herhaalrecepten kunt u 24 uur per dag inspreken op de receptenlijn via het praktijknummer 035-5383239.

Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn inspreken. Bel 035-5383239, keuze 2 op het bandje. Let op, vergeet niet het # in te toetsen wanneer dit gevraagd wordt! Natuurlijk kunt u ook met de assistente zelf spreken om herhaalrecepten aan te vragen.

De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Helaas is vaste huisarts Madelon Tas voor langere tijd uitgevallen i.v.m. een knieblessure. Hierdoor kan zij geen normaal spreekuur doen de komende maanden. Zij zal alleen beperkt beschikbaar zijn voor telefonisch overleg of e-consulten.

Om u toch voldoende spreekuur mogelijkheid te kunnen bieden en ter ondersteuning van vaste huisarts Stephanie Buijs krijgt de praktijk per direct hulp van een ervaren waarnemend huisarts: Janneke Peters. Janneke zal voorlopig op dinsdag en donderdag spreekuur houden tot Madelon Tas weer voldoende hersteld is.