Handige informatie

Voor het maken van afspraken, aanvragen van visites of overleg met de assistente belt u bij voorkeur tussen 8.00 uur en 10.00 uur. Aanvragen van herhaalrecepten kunt u 24 uur per dag inspreken op de receptenlijn via het praktijknummer 035-5383239.

Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn inspreken. Bel 035-5383239, keuze 2 op het bandje. Let op, vergeet niet het # in te toetsen wanneer dit gevraagd wordt! Natuurlijk kunt u ook met de assistente zelf spreken om herhaalrecepten aan te vragen.

De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Op dit moment is het erg druk bij de Huisartsen Spoedpost. Hierdoor loopt de wachttijd aan de telefoon enorm op. De Huisartsen Spoedpost wil goed bereikbaar blijven voor zorg aan iedere patiënt die dringend medische zorg nodig heeft.

Daarom doen wij hier een oproep aan u om buiten kantooruren alleen met de Huisartsen Spoedpost in Blaricum te bellen als uw vraag echt niet kan wachten tot de volgende werkdag.

U kunt op de website van de Huisartsen Spoedpost (www.spoedpostblaricum.nl) op een snelle manier zelf bepalen of u contact moet opnemen met de Huisartsen Spoedpost (digitale zelftriage*), ook krijgt u daar adviezen. Bijvoorbeeld of u wel of niet moet bellen als uw kind koorts heeft.

Ook kunt u veel betrouwbare medische informatie over ziekte en gezondheid vinden op: www.thuisarts.nl

We begrijpen dat het voor u belangrijk is om met uw medische vragen terecht te kunnen bij een huisarts. Toch vragen wij van u om de Huisartsen Spoedpost alleen te bellen voor spoedeisende huisartsenzorg. Alleen op die manier kunnen we ervoor zorgen dat iedere patiënt die in de avond, nacht en het weekend direct medische hulp nodig heeft, die hulp op tijd krijgt.

*Triage is het bepalen van de urgentie bij een hulpvraag. Triage heeft als doel dat wachttijden zo kort mogelijk blijven én dat een patiënt de juiste zorg op het juiste moment krijgt, bij de juiste hulpverlener.