Handige informatie

Voor het maken van afspraken, aanvragen van visites of overleg met de assistente belt u bij voorkeur tussen 8.00 uur en 10.00 uur. Aanvragen van herhaalrecepten kunt u 24 uur per dag inspreken op de receptenlijn via het praktijknummer 035-5383239.

Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn inspreken. Bel 035-5383239, keuze 2 op het bandje. Let op, vergeet niet het # in te toetsen wanneer dit gevraagd wordt! Natuurlijk kunt u ook met de assistente zelf spreken om herhaalrecepten aan te vragen.

De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur.

 

Beste patiënten,

Graag willen we bij u, middels deze nieuwsbrief, weer een aantal zaken onder de aandacht brengen.

Update Uitval huisarts Madelon Tas
Madelon is inmiddels geopereerd aan haar knie en is hard bezig met revalideren. Vanaf heden gaat ze haar werkzaamheden weer langzaam hervatten en hopen we haar spreekuren spoedig uit te kunnen breiden.

Madelon bedankt iedereen voor alle lieve kaartjes, attenties, beterschapswensen en tips die zij heeft mogen ontvangen van velen van u. Het is ontzettend fijn te weten dat u haar een warm hart toe draagt. Veel dank!

Griep

Er is op dit moment sprake van een griepepidemie in Nederland. Bij griep heeft u klachten van koorts, hoesten, spierpijn, hoofdpijn en/of keelpijn. Gelukkig gaat griep meestal vanzelf weer over, maar u kunt wel flink ziek zijn. Griep kan 1-3 weken duren, de koorts is meestal na 1 week weg.

Meer informatie over de griep en waar u op moet letten kunt u vinden op:
https://www.thuisarts.nl/griep/ik-heb-griep

Verwijsafspraken.nl
Wellicht is het u opgevallen dat wij als huisarts vaker “nee” antwoorden op allerhande (zorg)vragen waarvan wij vinden dat ze niet bij de huisarts thuishoren. We proberen hiermee gehoor te geven aan gemaakte afspraken door o.a. het ministerie van VWS in “ontregel de zorg”. (https://www.ordz.nl/huisartsen )

De zorg in z’n geheel staat voor grote uitdagingen: de zorgvraag stijgt, de vergrijzing neemt toe en er is sprake van grote krapte op de arbeidsmarkt. Het is daarom voor iedereen belangrijk dat de juiste zorg door de juiste zorgverlener wordt geleverd en dat afspraken hierover voor iedereen helder zijn. De website verwijsafspraken.nl heeft als doel om zorgverleners en patiënten duidelijk te maken wanneer de betrokkenheid van de huisarts wel of niet nodig is. Een mooi en up to date overzicht waar u ook zelf kunt nakijken of u de huisarts wel nodig hebt bij allerhande “briefjes”.

 

Afscheid Meike van den Bovenkamp
Onze doktersassistente Meike van den Bovenkamp heeft helaas besloten afscheid van ons te nemen per 1 januari 2023. We hebben hierdoor een vacature voor een doktersassistente en zijn hard op zoek naar geschikte aanvulling op ons assistenten team. De werkzaamheden van Meike worden vooralsnog opgevangen door Sandra en Ayse.

Telefonie systeem
Graag willen wij u vast informeren dat de praktijk de komende periode gebruik hoopt te gaan maken van een ander telefoniesysteem. We hopen daarmee de druk op de telefoon, de wachttijden aan de telefoon en de bereikbaarheid te verbeteren.

Wist u dat?

  • Onze praktijk helaas nog steeds gesloten is voor nieuwe inschrijvingen door huisvestingsproblemen
  • We hard op zoek zijn naar grotere praktijkruimte
  • U ons via het Zorgportaal op de website gemakkelijk eenvoudige vragen kan stellen en beveiligd foto’s kan sturen
  • U op de website het hulpmiddel “moet ik naar de dokter?’ kunt vinden
  • Uit recent onderzoek in de praktijk is gebleken dat de wachttijd aan de telefoon gemiddeld maar 2 min is en dat de gesprekken gemiddeld 2 minuten duren
  • U actuele informatie ook kunt vinden op onze website:www.huisartsentasenbuijs.nl

Tot slot willen wij u en uw naasten nog een heel gezond 2023 toewensen.

We hopen dat 2023 een jaar zal zijn waarin de goede voornemens stand houden!

Team Huisartsenpraktijk Tas & Buijs