Handige informatie

Voor het maken van afspraken, aanvragen van visites of overleg met de assistente belt u bij voorkeur tussen 8.00 uur en 10.00 uur. Aanvragen van herhaalrecepten kunt u 24 uur per dag inspreken op de receptenlijn via het praktijknummer 035-5383239.

Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn inspreken. Bel 035-5383239, keuze 2 op het bandje. Let op, vergeet niet het # in te toetsen wanneer dit gevraagd wordt! Natuurlijk kunt u ook met de assistente zelf spreken om herhaalrecepten aan te vragen.

De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur.

De belangrijkste veranderingen zijn:

• De Huisartsen Spoedpost verhuist per vrijdag 19 mei 2023 naar Hilversum

• Vanaf zaterdag 20 mei 2023 vindt alle 24/7 spoedeisende ziekenhuishulp

plaats in Hilversum (en niet langer in Blaricum).

Adres: Laan van Tergooi 2, Hilversum

Kijk voor meer informatie over de verhuizing op:

https://www.tergooi.nl/verhuizing/