Handige informatie

Voor het maken van afspraken, aanvragen van visites of overleg met de assistente belt u bij voorkeur tussen 8.00 uur en 10.00 uur. Aanvragen van herhaalrecepten kunt u 24 uur per dag inspreken op de receptenlijn via het praktijknummer 035-5383239.

Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn inspreken. Bel 035-5383239, keuze 2 op het bandje. Let op, vergeet niet het # in te toetsen wanneer dit gevraagd wordt! Natuurlijk kunt u ook met de assistente zelf spreken om herhaalrecepten aan te vragen.

De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Nieuwsbrief Juni 2022

Beste patiënten,

Graag willen wij bij u, middels deze nieuwsbrief, een aantal zaken onder de aandacht brengen.

Praktijk naamwijziging
Per 1 januari 2022 is Stephanie Buijs officieel mede-eigenaar geworden van de huisartsenpraktijk samen met Madelon Tas. Stephanie Buijs werkt sinds 7 jaar in de praktijk en is sindsdien de vaste huisarts naast Madelon Tas. Zij zullen beide evenveel dagen aanwezig zijn op de praktijk.
De nieuwe praktijknaam is: Huisartsenpraktijk Tas & Buijs.

Als gevolg van de naamswijziging:
Nieuwe website: www.huisartsentasenbuijs.nl

Wachttijden

Wellicht merkt u dat het regelmatig langer duurt voordat u een afspraak kunt maken en dat u telefonisch langer “in de wacht” staat dan u van ons gewend bent. Wij kampen momenteel met krapte in personele bezetting door ziekte en vakanties van zowel doktersassistentes als huisartsen. Wij doen ons best u zo goed mogelijk te helpen. Als u het “bandje” krijgt betekent dit dat wij bezig zijn met andere taken en even niet in de gelegenheid zijn om u telefonisch te woord te staan. Deze taken zijn ook onderdeel van ons werk en nodig om u optimale zorg te kunnen leveren.
Vakantieperiode

Helaas verwachten wij een (te) krappe personele bezetting in de komende vakantieperiode (juli-augustus). Wij vragen uw begrip en geduld als het langer duurt dan u gewend bent om contact met ons te krijgen. Wij doen er alles aan om de overlast te beperken.

ANW (avond-nacht-weekend)- zorg

Op dit moment is het ook erg druk bij de Huisartsen Spoedposten. Hierdoor loopt de wachttijd aan de telefoon enorm op. De Huisartsen Spoedpost wil goed bereikbaar blijven voor patiënten die dringend medische zorg nodig hebben.
Daarom verzoeken wij u om buiten kantooruren ALLEEN contact op te nemen met de Huisartsen Spoedpost in Blaricum als uw vraag ECHT niet kan wachten tot de volgende werkdag.Actiedag 1 juli
Er zal op vrijdag 1 juli een landelijke huisartsen actiedag zijn. Op deze dag willen wij als huisartsen gezamenlijk aan de regering uitdragen dat het water ons aan de lippen staat en dat we niet willen verzuipen.
Daarom zal de praktijk op vrijdag 1 juli vanaf 12:00 gesloten zijn en alleen telefonisch bereikbaar zijn voor levensbedreigende SPOED situaties.Deze actiedag is bedoeld om de grote actuele problemen in de huisartsenzorg onder de aandacht te brengen. Wij willen graag goede zorg kunnen blijven leveren aan al onze patiënten. Maar door diverse problemen wordt dat steeds moeilijker. Daarbij kunt u  bijvoorbeeld denken aan:

 • Huisvestingsproblemen; wij groeien uit onze voegen! Helaas kunnen we tot dusver geen betaalbare grotere geschikte ruimte vinden om praktijk te voeren met als gevolg dat wij onze spreekuren niet verder kunnen uitbreiden.
 • Personele problemen; het vinden van zowel doktersassistentes als huisartsen is moeizaam. Hierdoor is er bij uitval door ziekte of vakanties geen optimale personele bezetting en moet u dus langer wachten op een afspraak.
 • Hoge werkbelasting in de ANW-zorg (avond-nacht weekenden via de Huisartsenpost). Wij bemannen als huisartsen in de regio met elkaar deze diensten bovenop de normale werkdagen.
 • Juiste zorg op de juiste plek; lange wachttijden bij specialisten en GGZ instellingen waardoor meer belasting bij de huisarts om tijd te overbruggen.
Sluiting inschrijvingen
Vanwege problemen met huisvesting en personeel zien wij ons helaas genoodzaakt om onze praktijk in ieder geval tot 1 september a.s. te sluiten voor nieuwe inschrijvingen.
Een uitzondering wordt gemaakt voor huisgenoten van reeds ingeschreven patiënten.
Wist u dat?

 • U zich kunt aanmelden voor ons beveiligde portaal via onze website om uw gezondheid online te regelen.
 • U zelf uw uitslagen kunt in zien op MijnGezondheid.net of mijntergooi.nl
 • Herhaalrecepten na aanvraag de volgende werkdag na 16:00 voor u klaarliggen bij de apotheek
 • U voor klachten van spieren en gewrichten terecht kunt bij de fysiotherapeut zonder verwijzing
 • De assistente altijd vraagt naar de reden van uw contact. Zij is daartoe opgeleid en heeft als doel om een goede inschatting te maken van de aard en ernst van uw klachten. De assistente heeft net als de huisarts geheimhoudingsplicht en is daarmee verplicht vertrouwelijk met uw informatie om te gaan
 • De assistente is opgeleid om u medisch advies te geven en dat zij medische handelingen mag verrichten
 • U actuele informatie na kunt lezen op onze website www.huisartsentasenbuijs.nl

Tot slot wensen wij u graag een mooie en gezonde zomer toe!

Team Huisartsenpraktijk Tas & Buijs